JSM Financial Group AB (publ)

JSM Financial Group AB (publ)  är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB samt Cash2you Nordic AB. Bolaget startades 2013.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter om maximalt 25 000 kronor per person och dotterbolag med löptider mellan ett och fem år. Dotterbolagen är registrerade som konsumentkredit institut hos Finansinspektionen. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cash2you.se