Created with Sketch.

JSM avyttrar 3% av sitt innehav i ReConnect

2021-12-10

JSM har idag avyttrat 3 procentenheter av sitt innehav i ReConnect Sverige AB. Efter transaktionen uppgår JSMs ägande till 32%.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord