Created with Sketch.

JSM avyttrar samtliga fastigheter

2021-03-24

JSM har den 23:e mars undertecknat avtal om att avyttra samtliga fastigheter i Varberg. Avtalet gäller från den 31:e mars 2021. Köparen är en aktör som tidigare inte ägt fastigheter i Varberg. Då man ser på Varberg som en tillväxtkommun har intresset varit stort. Köparen planerar att framöver växa inom kontors-, industri- och bostadsfastigheter i kommunen.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord