Created with Sketch.

JSM avyttrar sitt innehav i Datatal AB

2023-02-28

JSM har idag avyttrat sitt innehav om 25% i Datatal till Infracom AB.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord