Nyhetsarkiv

JSM Financial Group AB (publ) har löst samtliga obligationer

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) har den 31 december 2019 15:15 CET informerat om förtida inlösen av obligationslån med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”) emitterat av Emittenten.

Emittenten har nu löst Obligationslånet i sin helhet och har inga ytterligare Obligationslån utestående. Emittenten tackar samtliga nuvarande och tidigare obligationsinnehavare för förtroendet under dessa år.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB och Cashbuddy Oy .

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) dotterbolag Cashbuddy AB har aktiverat ny finansiering 

Cashbuddy AB (”Cashbuddy”), ett dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”), offentliggjorde i pressmeddelande den 19 november 2019 att bolaget ingått ett avtal med avsikt att refinansiera nuvarande obligationslån med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”) emitterat av Emittenten.

Cashbuddy har idag meddelat samtliga låntagare i den svenska lånestocken att lånen har överlåtits till ett svenskt kreditinstitut samt att Cashbuddy enligt särskilt avtal ska fortsätta att administrera överlåtna fordringar för tredje partens räkning.

Emittenten kommer i särskilt pressmeddelande informera om förtida inlösen av Obligationslånet i sin helhet.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. 

Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi