Created with Sketch.

Investment

Nedan listas investeringar i onoterade aktier. Investeringar av noterade aktier sköter vi via JSM Trader som huvudsakligen handhar investeringar på Stockholmsbörsen.

Bild på människor som utövar sport och idrott

JSM Active AB

Ägarandel: 100%

Erbjuder kundunika sportprodukter till föreningsliv och aktiva företag, där kvalité, design och funktion står i fokus.

www.jsmactive.com

Varbergs Invest Holding AB

Ägarandel: 42,5%

Investmentbolag som ska investera i innovativa bolag.

Bild på en man som sitter och arbetar framför en datorskärm

Re Connect IT Sverige AB

Ägarandel: 35% av bolaget

IT, telefoni och copy/print-bolag.

www.connect.se

Bild på programmeringskod vid en serverhall

Unified Search AB

Ägarandel: 25%

Ett IT-bolag som bedriver utveckling, licensgivning och försäljning av IT-mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.

Bild på en robotgräsklippare

Grimsholm Products AB

Ägarandel: 15,01%

Ett innovativt, offensivt och kvalitetsfokuserat bolag inom handel med tillbehör till trädgårds- och grönytemaskiner. Bolaget utvecklar såväl egna produkter som att de hjälper Europeiska återförsäljare och butikskedjor i detaljhandeln att bygga starka varumärken inom alltfler produktgrupper.

www.grimsholm.com

Bild på aktiekurser på en monokrom skärm.

JSM Trader

JSM Trader investerar i noterade papper. Tyngdvikten ligger på noterade innehav på Stockholmsbörsen.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord