Created with Sketch.

JSM Entreprenad har förvärvat lastbil

2022-10-31

JSM har förvärvat en Mercedes lastbil med kran och lastväxlare för att kunna möte kundernas önskemål.

JSM Horse förvärvar Rhune

2022-10-31

JSM har förvärvat Rhune som ska tränas och tävlas av Amanda Ericsson.

JSM förvärvar 25% av Datatal AB

2022-10-31

JSM har investerat i Datatal AB som marknadsför en egenutvecklad plattform för digitala telefonväxlar. JSMs ägarandel uppgår till 25%.

JSM avyttrar Unified Search AB

2022-10-31

JSM har avyttrat sitt innehav i Unified Search AB.

JSM avyttrar innehavet i ReConnect Sverige AB

2022-10-31

JSM avyttrar hela sitt innehav i ReConnect Sverige AB vilket ger positiv resultatpåverkan.

JSM Horse förvärvar Berdillo

2022-10-31

JSM har förvärvat Berdillo som ska tränas och tävlas av Amanda Ericsson.

JSM Horse förvärvar Coun Tess F

2022-10-31

JSM har förvärvat Coun Tess F som ska tränas och tävlas av Amanda Ericsson.

JSM ger tillskott till Varberg Holding Invest AB

2022-10-31

JSM ger ett tillskott om 340 000 kronor till VHI för att kunna stärka dotterbolaget Smart Glas AB för deras fortsatta expansion.

JSM Pyro

2022-10-31

JSM har i mars erhållit utbildning och tillstånd för att kunna utföra professionella fyrverkerier utomhus samt även rökeffekter.

JSM Horse förvärvar Mr Uno

2022-10-31

JSM har i januari förvärvat Mr Uno som ska tränas och tävlas av Amanda Ericsson.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord