Created with Sketch.

JSM förvärvar Bee Fastigheter AB

2019-11-08

JSM har idag förvärvat 100% av Bee Fastigheter AB från Transtema AB. Hela fastigheten kommer hyras av Transtema AB.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord