Created with Sketch.

JSM avyttrar Gävle Ingenjören AB

2019-10-07

JSM har idag avyttrat hela sitt innehav i Gävle Ingenjören AB som äger fastigheten Gävle Hemlingby 49:30 till ett bolag inom NP3 Fastigheter AB (publ). Tillträde av innehavet har skett per 2019-10-01.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord