Created with Sketch.

Cash2you Nordic AB återkallar sitt tillstånd som konsumentkreditinstitut

2019-02-06

Under maj 2018 överlät Cash2you Nordic AB rörelsen avseende konsumentkreditverksamheten till systerbolaget Cashbuddy AB. Bolaget har sedan dess inte bedrivit någon tillståndspliktig verksamhet.

I januari 2019 inlämnade Cash2you Nordic AB en begäran till Finansinspektionen om att bli avregistrerat som konsumentkreditinstitut som en följd av den avvecklade rörelsen.

Finansinspektionen har 31 januari 2019 beslutat avregistrera Cash2you Nordic AB som tillståndspliktigt konsumentkreditinstitut.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord