Created with Sketch.

Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB

2018-10-25

Cashbuddy AB, ingående i JSM Gruppen AB, har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019. Samtidigt har Arvato och JSM Gruppen tecknat ett nytt hyresavtal för kontorslokaler då Arvato är inne i en kraftig tillväxt och behöver utöka sina kontorsytor i Varberg.

Cashbuddy har erbjudit kreditlån till privatpersoner sedan 2006, och har nu ingått ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB om att löpande överlåta förfallna fordringar. Avtalet gäller den svenska marknaden och kommer att börja gälla från och med 1 januari 2019.

”Arvato är en stark, pålitlig leverantör och har mångårig erfarenhet inom vårt segment av konsumentkrediter, så det kändes naturligt att välja dem när vi såg över vårt avtal för förfallna fordringar”, säger Martin Jönsson, VD JSM Gruppen AB.
Martin Jönsson var fram till 2009 VD och delägare till Arvato Finance AB, tidigare Gothia Financial Group AB som hans far startade på 1970-talet. Arvato ingår sedan 2013 i den tyska mediekoncernen Bertelsmann.

”Det är extra kul att Cashbuddy valde oss för att hantera förfallna kreditfordringar – dels för att segmentet ”bank och finans” är ett segment där vi redan är starka och tillsammans med Cashbuddy kommer vi ha möjlighet att utveckla den affären ytterligare. Men dels också självfallet med tanke på våra historiska rötter”, säger Dennis Blennskog, VD Arvato Finance AB.

”Det känns fantastiskt roligt att göra affärer med gamla kollegor. Det här är en affär som känns rätt inte enbart affärsmässigt utan även relationsmässigt”, fyller Martin på.

”Dessutom hade även vi ett behov som JSM Gruppen kunde hjälpa oss med”, fortsätter Dennis Blennskog.
Arvato är nämligen inne i en expansiv fas och behöver utöka sina kontorsytor i Varberg för att kunna få plats med alla nyanställningar som gjorts och planeras för de närmaste åren. JSM Gruppen äger fastigheterna där Arvato sitter just nu, och när lediga lokaler dök upp i samma område var dubbelaffären ett faktum. De nya lokalerna rymmer ca 50 medarbetare.

”Arvato har under flera år växt kontinuerligt vilket inneburit att vi har vuxit ur de lokaler som vi sitter i. Vi har därför varit på jakt efter nya hyresobjekt, helst i närheten av vårt befintliga kontor”, berättar Dennis vidare. ”JSM Gruppen har varit – och är – en långsiktig och bra hyresvärd så det känns tryggt att det är tillsammans med dem vi kan fortsätta växa, och fortsätta vara en viktig arbetsgivare för Varberg.”

För kontakt och mer information:
Dennis Blennskog – +46 70 511 40 61
Martin Jönsson – +46 70 565 65 50

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord