Fastigheter

Följande fastigheters ägs idag av koncernen:

Bomlyckan 2 i Varberg är en fastighet inne i Varberg som byggdes 1912 av kronofogden, under åren bedrevs även restaurangverksamhet i lokalen under namnet Gillet. Efter det hyrdes lokalerna av ett försäkringsbolag. Fastigheten förvärvades 2011 och totalrenoverades under 2012/2013 och hyrs idag ut till JSM Capital AB.

Bomlyckan 10 i Varberg som uppfördes 1904 och är känt under namnet Heijlska Villan. Fastigheten innehåller kontor och lägenheter och renoveras under 2014/2017.

Varberg Eldstaden 4 är en industrifastighet som uppfördes 2013. Fastigheten uthyres idag till Scandic Wire AB.

Varberg Bikupan 4 en obebyggd industrifastighet strategiskt placerad med ”skyltläge” utmed E6:an. Tomten är om ca 9 000 kvm.

Varberg Bikupan 19 är en kontors/butik/lager fastighet om 2 550 kvm. Charden AB hyr de 1 550 kvm och de resterade kontorslokalerna om 1 000 kvm fördelade på två våningar är lediga för uthyrning.

Varberg Bikupan 22 är en obebyggd 400 industrifastighet strategiskt placerad med ”skyltläge” utmed E6:an. Tomten är om ca 3 600 kvm.

Varberg Bälgen 4 är en kontorsfastighet om 2 400 kvm som är uthyrd till arvato Bertelsmann AB.

Varberg Bälgen 15 är en kontors/lager fastighet om 2.500 kvm. Fastigheten är tom för uthyrning.

Varberg Stålet 2 är en industrifastighet om 3 245 kvm som är uthyrd till Ahsell Sverige AB och Babyhuset.se

Varberg Vaxkakan 2 är en fastighet om 2 550 kvm som är uthyrd till BYGGmax AB