JSM Property AB

JSM Property AB är ett holdingbolag som äger dotterbolag med intressen i industri- och kontorsfastigheter inom Varbergs kommun.

Dotterbolagen bedriver uthyrning av industri- och kontorslokaler till näringsidkare.

JSM Property AB arbetar aktivt med att bevara och rusta upp gamla fastigheter. Gamla fastigheter har sin själ och sin historia. Genom att företrädesvis rusta upp istället för att riva och bygga nytt värnar företaget om kultur och historia.

Vid de fall det gäller nybyggnationer tas stor hänsyn till kvalité och energisparande åtgärder. Detta gör lokalerna mer ekonomiskt intressanta samtidigt som miljöanpassningen värnar människor, natur och kommande generationer.