Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta rörelsedrivande verksamheter för att sedan, när tiden är mogen, avyttra dessa verksamheter med god förtjänst. Vår koncern arbetar företrädesvis i Sverige.

Investeringarna görs på både lång och kort sikt inom områdena finans, fastighet och tilläggsförvärv till våra befintliga investeringar. Alla förvärv sker med avsikten att direkt eller efter hand äga 100 procent av aktiekapitalet i förvärvsobjekten. Inriktningen ligger mot mindre och medelstora, ofta ägarledda, företag.