JSM Gruppen AB

JSM Gruppen AB är ett familjeägt bolag som ägs av bröderna Mikael och Martin Jönsson.

Mikael och Martin har växt upp med företagande. Det finns en lång tradition av entreprenörskap inom familjen Jönsson. Bland annat var det deras far, Sven Jönsson, som startade Gothia Financial Group AB där för övrigt både Mikael och Martin arbetat tidigare.

JSM Gruppen startade sin verksamhet 2009. Verksamheten bedrivs idag inom tre koncerner. Dessa är finans, fastighet och investeringar.

JSM Gruppen administrerar dotterbolagens ekonomi och kassaflöden.