Styrelsen

Styrelseordförande, Magnus Stéen, född 1968 och nu verksam som VD i Contract Business Intelligence Nordic AB. Tidigare verksam bl.a. som chefsjurist vid Sony Ericsson och advokat vid ledande svenska advokatbyråer.

VD och ledamot, Martin Jönsson, född 1972. Delägare till JSM Gruppen AB och diverse befattningar inom JSM koncernens bolag. Tidigare VD, ledamot och ägare av Gothia Financial Group AB.

Ledamot, Rolf Isaksson, född 1952, civilekonom Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1979. Auktoriserad revisor och partner i Öhrlings PricewaterhouseCooper AB med mångårig erfarenhet som revisor i bolag med olika verksamhetsinriktningar bl.a. kreditgivning och finansiella verksamheter. Erfaren styrelseledamot med certifiering genom Styrelseakademin.

Ledamot, Mikael Jönsson, född 1970. Delägare till JSM Gruppen AB och diverse befattningar inom JSM koncernens bolag. Tidigare vVD, ledamot och ägare av Gothia Financial Group AB.