JSM avyttrar Gävle Ingenjören AB

JSM har idag avyttrat hela sitt innehav i Gävle Ingenjören AB som äger fastigheten Gävle Hemlingby 49:30 till ett bolag inom NP3 Fastigheter AB (publ). Tillträde av innehavet har skett per 2019-10-01.