Nyhetsarkiv

JSM Investment AB avyttrar sitt innehav i Effektvision AB samt Mentor Tele Väst AB

JSM har idag tecknat avtal om att avyttra sitt innehav i bolagen Effektvision AB samt Mentor Tele Väst AB, försäljningen har ingen resultatpåverkan.

JSM förvärvar fastigheten Bälgen 6 i Varberg

JSM har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Bälgen 6 i Varberg – tillträde av fastigheten skall ske den 16 januari 2017.

Assemblin förlänger med Xelent

Assemblin, ett av nordens ledande installations- och serviceföretag, förlänger samarbetsavtalet med Xelent. Inom avtalet ryms mobiltelefoner, tillbehör och kringutrustning samt tjänster i form av support och konfiguration.

”Xelent levererar tjänster och support på ett bra sätt till vår verksamhet och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2017” säger Mats Lundquist, CIO, Assemblin.

Assemblin har över 5000 medarbetare på över 100 orter och utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Styrkan från en koncern och det lokala företagets personliga närvaro är i fokus när de agerar i sina verksamhetsländer Sverige, Norge och Finland.

”Vi är stolta och glada att få fortsatt förtroende att leverera varor och tjänster till Assemblin. Tack vare målmedvetet arbete, en bra supportfunktion och inte minst ett utmärkt samarbete med kund får vi möjligheten att fortsätta följa med på deras resa” säger Stefan Nilsson, ansvarig säljare Xelent.

Länk till Assemblin Sverige 

Obligationsinnehavarna har godkänt villkorsändringar i befintligt obligationslån

JSM Financial Group AB (publ) meddelar att obligationsinnehavarna har godkänt villkorsändringar i befintligt obligationslån

JSM Financial Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 19 november 2013 obligationer för ett belopp om MSEK 350 under ett obligationslån med ISIN: SE0005505807. Den 21 november 2016 meddelade Bolaget att det samma dag inlett ett skriftligt förfarande i vilket obligationsinnehavarna kunde välja mellan att acceptera eller förkasta Bolagets förslag om en förlängning av löptiden för obligationslånet, från den 31 mars 2017 till den 30 juni 2017, tillsammans med vissa andra sammanhängande ändringar.

Det skriftliga förfarandet avslutades den 14 december 2016 och de föreslagna villkorsändringarna har accepterats av obligationsinnehavarna. De ändrade villkoren träder därför i kraft med omedelbar verkan.

De ändrade villkoren finns publicerade på Bolagets hemsida samt på agenten Intertrust (Sweden) AB:s hemsida.

Vänligen kontakta någon av följande för ytterligare information:

Finansiell rådgivare: Arctic Securities Sweden, Fredrik Edner, Head of Corporate Finance, fredrik.edner@arctic.com, 073 392 79 75.

Bolaget: JSM Financial Group AB (publ), Martin Jönsson, VD, martin@jsmgruppen.com, 070 565 65 50.

Agenten: Intertrust (Sweden) AB, Kristofer Nivenius, trustee@intertrustgroup.com eller kristofer.nivenius@intertrustgroup.com, 070 688 19 10.

____________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 klockan 17:30.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

 

Xelent förvärvar del av verksamhet på fyra orter av Ricoh

Från den 1 januari nästa år växer Xelent ytterligare när förvärvet av del av verksamhet på fyra orter av Ricoh träder i kraft. Enheterna kommer övergå till att vara Ricoh Corporate IT-Partner. Xelent, med en nuvarande omsättning på omkring 200 miljoner och 120 anställda, utökar sin etablering i landet med enheter i Nyköping, Helsingborg, Kristianstad och Borås.

”Detta är ett naturligt steg i riktningen mot att bli rikstäckande och en spännande fortsättning på ett mycket gott samarbete med Ricoh. Förvärvet kommer stärka vår position, både geografiskt och kompetensmässigt, och bidra till ännu högre servicenivåer gentemot våra kunder.” säger Carl-Johan Bergenstråhle, VD Xelentkoncernen.

Xelents samarbete med Ricoh har intensifierats i takt med expansionen i landet och Xelent är nu Sveriges största Ricoh Corporate IT-Partner.

”Detta är en del av vår strategi, att beroende på lokala marknadsförhållanden, välja mellan att tillsammans med utvalda partner bli det bästa alternativet på marknaden eller vara representerade med eget Center. Vi anser att Xelent blir en idealisk partner för både oss och våra gemensamma kunder. Detta eftersom medarbetarna har en mycket stark kompetens och erfarenhet inom våra affärsområden”, säger Johan Fensby, Head of Indirect Channel, Ricoh Sverige AB.

Frågor om förvärvet ställs till
Carl-Johan Bergenstråhle, VD Xelentkoncernen, 070-675 00 88
Måns Sjöstedt, VD Ricoh Sverige AB, 08-734 19 99

JSM Property AB uppför kontorslokaler till Ad Sverige AB

JSM har idag undertecknat avtal med Ad Sverige AB om att uppföra ca 2.100 kvm kontorsyta för deras verksamhet i Varberg. Lokalerna skall vara inflyttningsklara till årsskiftet 2017/2018.

Martin Jönsson för JSM ”Vi är glada att vi fått förtroendet att uppföra nya lokaler till Ad Sverige och att deras huvudkontor stannar i Varberg. Ad Sverige kommer att flytta sitt lager till Jönköping då det inte fanns tillräckligt med ledig mark i Varberg att uppföra ett nytt lager på.”

Adam Källberg för Ad ” Vi är nöjda med att tillsammans med JSM Property AB hittat en lösning där vi kan erbjuda kontorstjänstemännen att sitta kvar i Varberg, där vi förhoppningsvis inom snar framtid även kan utöka med ytterligare personal på ett par avdelningar. Bakgrunden till flytten av lager och kontor är att man vuxit ur de nuvarande lokalerna i Varberg som man i dagsläget hyr. Vi har under en längre tid fört en dialog via byggherrar mot kommunen och angränsande kommuner med avsikt att hitta ny lokal på orten eller på angränsande orter. Då man inte har lyckats hitta en ny plats i närområdet inom rimlig tid väljer vi därför att flytta lagret till Jönköping och behålla kontoret i Varberg.”

Avslut av kreditengagemang

JSM Financial Group AB (publ) har idag återbetalt samtliga koncernen säkerhetsställda krediter och därigenom avslutat samtliga koncernens kreditengagemang med bank. Bolagets intention att avsluta kreditengagemangen har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 22 november avseende emission av ytterligare 150 MSEK inom det befintliga obligationslånet med ISIN: SE0005505807.

Bolagets intention att avsluta kreditengagemangen har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 22 november avseende emission av ytterligare 150 MSEK inom det befintliga obligationslånet med ISIN: SE0005505807

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 

JSM har tecknat avtal med Midroc AB om att uppföra och hyra ut fastighet i Varberg

JSM och Midroc AB har tecknat avtal om uppförandet av en fastighet i Varberg samt ett flerårigt hyresavtal. Fastigheten kommer byggas på industriområdet Holmagärde och förväntas tas i bruk under december 2017.

Fastigheten kommer vara ca 1.500 kvm och inrymma kontor, personalutrymmen och lager.

JSM Financial Group AB (publ) emitterar ytterligare MSEK 150 inom ramen för befintligt obligationslån

JSM Financial Group AB (publ) har i en så kallad private placement framgångsrikt placerat ytterligare MSEK 150 inom det befintliga obligationslånet med ISIN: SE0005505807 där MSEK 350 ursprungligen emitterades 19 november 2013. Emissionen stängde kraftigt övertecknad och obligationslånet är sedan tidigare föremål för handel på reglerad marknad. Obligationslånet löper med en årlig kupongränta om 8 procent och likviddag för de ytterligare obligationerna kommer att vara 28 november 2016.

Likviden från emissionen ska användas till att finansiera återbetalningen av befintliga banklån i dotterföretagen JSM Capital AB och Cash2you Nordic AB. Överskott av emissionslikviden efter att banklånen har återbetalats ska användas för allmänna företagsändamål.

JSM Financial Groups VD Martin Jönsson kommenterade emissionen:

”Vi är mycket nöjda över det stora intresse som investerare visat. Emissionen är viktig för att bolaget ska gå vidare med det strategiska finansieringsarbetet.”

JSM Financial Group erbjuder icke-säkerställda konsumentlån till den svenska och finska marknaden via sina varumärken CashBuddy och Cash2you. Gruppen grundades 2006 av Martin och Mikael Jönsson och har huvudkontor i Varberg.

Arctic Securities Sweden har agerat finansiell rådgivare samt arrangör och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Jönsson, VD och ägare
Telefon: +46 70 5656550
E-post: martin@jsmgruppen.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 klockan 17:00.

JSM Financial Group AB (publ) initierar en process om att emittera ytterligare obligationer upp till MSEK 150

JSM Financial Group AB (publ) (”Bolaget”) har vänt sig till ett begränsat antal institutionella investerare för att söka inleda en process med att emittera ytterligare obligationer för belopp om upp till MSEK 150 inom ramen för sitt befintliga obligationslån (ISIN SE0005505807). Initiativet utgör ett led i arbetet för Bolagets framtida långsiktiga finansiering av sin verksamhet. De nya obligationerna kommer att ha identiska villkor som redan utgivna obligationer under detta obligationslån och därmed också ha samma ISIN-nummer.

Vid en framgångsrik placering av den tilltänkta emissionen avser Bolaget att använda emissionslikviden för att finansiera återbetalningen av befintliga banklån i dotterföretagen JSM Capital AB och Cash2you Nordic AB. Eventuella överskott av emissionslikviden efter att banklånen har återbetalats ska användas för allmänna företagsändamål.

JSM Financial Group erbjuder icke-säkerställda konsumentlån till den svenska och finska marknaden via sina varumärken CashBuddy och Cash2you. Gruppen grundades 2006 av Martin och Mikael Jönsson och har huvudkontor i Varberg.

Arctic Securities Sweden har agerat finansiell rådgivare samt arrangör och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare i samband med den tilltänkta emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD och ägare

Telefon: +46 70 5656550

E-post: martin.jonsson@jsmgruppen.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 klockan 08:05.