Nyhetsarkiv

Xelent förvärvar IT-driftbolaget Hosthelmet i Malmö

Dotterbolaget Xelent Drift AB har idag förvärvat verksamheten i Hosthelmet AB. I förvärvet ingår samtliga anställda, alla tillgångar och samtliga avtal med kunderna. Samtliga medarbetare övergår till Xelent Drift AB. Xelent Drift AB är ett delägt bolag som ägs av Xelent Holding AB, Fighthelmet AB som idag är Hosthelmet AB:s ägare samt bolagets ledning.

Genom förvärvet förstärker Xelent koncernen sitt erbjudande inom IT drift med såväl standardprodukter som kundspecifika lösningar.

”Vi har samarbetat med Hosthelmet under en tid och har sett dess potential. Nu gör vi slag i saken och kan nu erbjuda såväl nya som gamla kunder mycket bättre lösningar inom IT drift under Xelent. De åtta nya anställda ger oss också ett rejält tillskott med kompetens” säger Martin Jönsson, styrelseordförande i Xelent Holding.

”Det är känns helt rätt. För vår befintliga kunder kommer vi fortsättningsvis leverera samma goda service och bra tjänster. Vi blir nu en stabilare organisation och i koncernen har vi representation på 9 orter och starkare utbud av kompetens och tjänster som kommer att komma befintliga och nya kunder till gagn. Vi delar visionen av att nu bygga vidare och skapa ett riktigt vasst driftsbolag.” säger Martin Bråkenhielm, Ägare Hosthelmet AB och Fighthelmet AB

Varberg den 28 oktober 2015

Kvartalsrapport avseende Q3 – 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,0 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,9 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 45 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (3 månader).

Konsumentverket har under våren och sommaren granskat om JSM Capital ABs kreditprövning uppfyller konsumentkreditlagens krav. Som tidigare meddelats har bolaget uppmärksammat vissa brister i hanteringen som omedelbart har rättats. Konsumentverket har nu slutfört granskningen och beslutat att ge JSM Capital AB en varning förenat med en sanktionsavgift om 500 000 kr. Den uppmärksammade bristen i kreditprövningen föreligger inte i övriga koncernbolag.

Delårsrapport 2015 (pdf)

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Vi gratulerar årets näringsprofil i Varberg – Gert Bengtsson!

gert_bengtsson

Det är med stor glädje vi ser att Varberg uppmärksammar Gert Bengtssons insatser inom näringslivet i Varberg med följande motivering: ”en ansvarsfull företagare som drivit sitt företag mot nya utmaningar. Är generös med sin kunskap, sina insikter och sin tid och det har gett Effekt för Varbergs näringsliv”.

Vi kan bara skriva under på detta. Gert Bengtsson har genom sitt företag Effekt i Varberg AB verkat som leverantör till JSM gruppens bolag under många års tid och verkar även som styrelseledamot i Xelent och vi ser framemot att fortsätta vårt goda samarbete med årets näringsprofil Gert Bengtsson.

Martin och Mikael Jönsson

JSM förvärvar lokal i centrala Helsingfors

JSM har genom sitt dotterbolag JSM Helsinki Property Oy förvärvat en kontorslokal i fastigheten ”Gillet” i centrala Helsingfors. Tillträdde skedde den 1 oktober och i lokalen kommer Cashbuddy Oy att driva sin verksamhet. Detta innebär att både svenska och finska Cashbuddy driver sina verksamheter i fastigheter som kallas för ”Gillet”.

JSM Financial Group AB (publ) emitterar ett onoterat obligationslån om 166 MSEK

JSM Financial Group AB har framgångsrikt placerat ett obligationslån om 166 MSEK inom en ram om 250 MSEK med förfall den 30 juni 2017. Obligationslånet löper med en årlig kupongränta om 7,5 procent. Emissionen har riktats till ett begränsat antal institutionella investerare och kommer, till skillnad från det obligationslån om 350 MSEK som emitterades 2013, inte att noteras eller vara föremål för handel på någon marknadsplats.

Likviden från emissionen ska användas till att finansiera återbetalningen av ett befintligt lån i dotterföretaget Cashbuddy Oy samt för allmänna företagsändamål.

Nordic Fixed Income AB har agerat finansiell rådgivare samt arrangör och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Konsumentverkets granskning av JSM Capital AB avslutad

Konsumentverket har under våren och sommaren granskat om JSM Capital ABs kreditprövning uppfyller konsumentkreditlagens krav. Som tidigare meddelats har bolaget uppmärksammat vissa brister i hanteringen som omedelbart har rättats.

Konsumentverket har nu slutfört granskningen och idag beslutat att ge JSM Capital AB en varning förenat med en sanktionsavgift om 500 000 kr.

Den uppmärksammade bristen i kreditprövningen har inte förelegat i övriga koncernbolag.

Vi söker: Kundtjänstmedarbetare

med placeringsort Varberg som skall svara våra kunder i telefon och per mail.

Arbetstid 09.00 – 13.00
Tjäntgöringsgrad 50%
Lön 21.500 kronor avseende 100%
Anställning börjar snarast

Cash2you Nordic AB är ett konsumentkreditbolag som är registrerat hos Finansinspektionen. Vi erbjuder enkla lån utan säkerhet upp till 20 000 kronor. Vi är mer intresserade av kundens framtida betalningsförmåga och därför behöver tidigare betalningsanmärkningar inte vara något hinder för att få lån hos oss.

Kundtjänstmedarbetare (PDF)

Erfaren redovisningsassistent

Vi söker en stabil och noggrann person som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du är prestigelös och social och trivs med att jobba både enskilt och tillsammans med andra. Vi ser gärna att du som söker har en mångårig erfarenhet av arbete som redovisningsassistent. Har du erfarenhet från Hansa eller Pyramid är det meriterande. Då visst arbete kan ske ute på dotterbolagen krävs körkort.

De primära arbetsuppgifterna består av att arbeta med leverantör- och kundreskontra samt in- och utbetalningar. Löpande redovisning ingår i tjänsten samt att vara ekonomichefen behjälplig med månadsbokslut och förberedelser för årsbokslut. För att kvalificera dig till tjänsten har du gedigen erfarenhet från dessa arbetsuppgifter samt grundläggande bokföringserfarenhet med förståelse för debet och kredit. Då vi bedriver verksamhet i Finland är det ett krav att du behärskar engelska i tal och skrift och meriterande om du pratar finska.

Personen vi söker är ordningsam och strukturerad i sitt arbetssätt och har ett sinne för siffror. Du bör också vara socialt kompetent både för att trivas med atmosfären i teamet samt vara bekväm vid kontrakt med kunder och medarbetare via telefon och e-post. Andra egenskaper vi värdesätter är stresstålighet och förändringsbenägenhet, du ser till att saker blir gjorda och är en lagspelare gentemot dina kollegor.

Dina ansökan sänder du in till jobb@jsmgruppen.com och vi vill ha din ansökan snarast då vi påbörjar processen omgående.
Tjänsten är 100% och arbetstiden är måndag till fredag 08.00-17.00 med placeringsort Varberg.

Redovisningsassistent (PDF)

Förändringar i ledningen av Xelent koncernen.

Styrelsen i Xelent Holding AB har idag beslutat att säga upp Bengt Svangårds anställning som VD i bolaget då hans uppdrag är slutfört. Styrelsen påbörjar nu processen med att hitta en ledare som kan ta Xelent in i framtiden. Detta arbete beräknas vara klar under Q1 – 2016. Under processen kommer Carl-Johan Bergenstråhle vara tillförordnad VD för bolaget.

Kvartalsrapport avseende Q2 – 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,8 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,2 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 48 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,3 MSEK (3 månader).
 • Cash2you Nordic AB flyttade verksamheten från Stockholm till Varberg.
 • Cashbuddy Oy i Finland har ingått två avtal om överlåtelse av förfallna fordringar. Det första avtalet avser en engångsöverlåtelse av befintliga förfallna fordringar. Avtalet kommer att ha en positiv inverkan på resultatet i andra kvartalet. Det andra avtalet avser framtida överlåtelser av förfallna fordringar. I och med avtalet om framtida överlåtelser har nu samtliga bolag inom koncernen en långsiktig struktur där förfallna fordringar överlåts varje månad. Avtalet träder i kraft under tredje kvartalet.
 • Konsumentverket har genomfört en granskning om JSM Capital AB uppfyller de krav som ställs på bolagets kreditprövning enligt konsumentkreditlagen. JSM Capital har rapporterat en felaktig hantering till Konsumentverket, som meddelat att de sanktioner som kan komma ifråga i detta ärende är varning alternativt varning med sanktionsavgift.

Delårsrapport Q2 (pdf)