Nyhetsarkiv

JSM Financial Group emitterar ett obligationslån om 350 MSEK.

JSM Financial Group AB (publ.) har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om 350 MSEK inom en ram om 500 MSEK med förfall den 31 mars 2017. Obligationslånet löper med en kupongränta på 8 procent och avses noteras på en reglerad marknadsplats.

JSM Financial Group erbjuder icke-säkerställda konsument lån till den svenska marknaden via sina varumärken Cashbuddy och Cash2you. Gruppen grundades 2006 av Martin och Mikael Jönsson och har huvudkontor i Varberg.

“Vi emitterar nu en företagsobligation för att drar nytta av en växande efterfrågan för konsumentkrediter och kan via obligationsemissionen nu realisera våra expansionsplaner”, säger Martin Jönsson, VD och ägare i JSM Financial Group AB (publ.).

”På grund av bolagets robusta affärsmodell och tydliga tillväxtambitioner i samband med det fördelaktiga marknadsläget i den svenska företagsobligationsmarknaden, säkerställde Nordic Fixed Income en lyckad emission”, säger Fredrik Edner, transaktionsansvarig på Nordic Fixed Income AB.

Nordic Fixed Income AB har agerat som finansiell rådgivare och arrangör och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB har agerat som legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Jönsson, VD och ägare
Telefon: +46 70 5656550
E-post: martin.jonsson@jsmgruppen.se

Xelent Office Sweden AB förvärvar konkursboet ULAB AB.

Xelent förvärvar konkursboet i ULAB AB vilket medför att man ökar närvaron på ytterligare 5 platser i Sverige, Örby, Borås, Göteborg, Trollhättan och Säffle i satsningen på att bli en helhetsleverantör på IT, telefoni och dokument för SME-bolag.

JSM Gruppen renodlar sina fokus områden

Som ytterligare ett steg till att fokusera på kärnverksamheterna har man bildat följande underkoncerner:
JSM Financial Group AB, JSM Property AB och JSM Investment AB, vilka skall verka som tre starka och individuella koncerner.

Scandic Wire AB flyttar in på Stålgatan i Varberg

Under juli månad flyttade Scandic Wire in i sina nya lokaler på Stålgatan i Varberg.

Förvärvar mark från Hemfosa på attraktivt läge i Varberg.

Ett bolag inom JSM har skrivit avtal med Hemfosa om att stycka av ca 3.000 kvm från fastigheten där Burger King ligger. Planen från JSM är att bebygga denna till en extern hyresgäst.

Förvärvar Magasin Nord Fastigheten i Varberg.

Tillträdet har skett omgående och befintlig hyresgäst skall ha flyttat ut lokalerna senast den 1 augusti 2013 då en om och tillbyggnad av lokalerna skall ske – för att vara klara till sommaren 2014.

Charden AB fortsätter sin expansion med ytterligare ett förvärv.

Charden AB fortsätter sin expansion med ytterligare ett förvärv. Det klassiska sportkonfektionsbolaget Tibås Sport AB, som har en stark position på marknaden för profilkläder till olika idrottsföreningar, ska framöver utgöra basen i en riktad satsning på idrottssegmentet.

Xelent förvärvar Telefonbolaget Sydost AB

Xelent Office Sweden AB fortsätter positioneringen på telefonimarknaden med ett strategiskt förvärv. Telefonbolaget Sydost AB är specialiserade på IP-telefoni och mobila televäxlar och har en stark marknadsposition i södra Sverige.

Telefonbolaget Sydost AB, som har sin bas i Kristianstad, kommer att integreras i Xelent. De tidigare huvudägarna och alla anställda kommer att fortsätta arbeta i bolaget.

JSM Investment AB har avyttrat sitt innehav i SciPark AB.

JSM Investment AB har avyttrat sitt innehav i SciPark AB.