JSM Investment AB

JSM Investment AB är ett holdingbolag som är verksamt genom förvärv, förvaltning och försäljning av onoterade bolag.

Våra dotterbolag bedriver idag verksamheter inom profil, marknadsföring, IT, telefoni, dokument samt försäljning av vajer.

Varje bolag bedrivs med visionen ”Kunden i fokus”. Detta genomsyrar hela organisationen.

Målet med våra innehav är att bygga upp bolagen till väl fungerade och lönsamma enheter. Vi arbetar fokuserat med att utveckla dem till att bli större och effektivare. Tilläggsförvärv till befintliga bolag kan förekomma.