JSM förvärvar Bee Fastigheter AB

JSM har idag förvärvat 100% av Bee Fastigheter AB från Transtema AB. Hela fastigheten kommer hyras av Transtema AB.