Förändrade rapporteringstillfällen

Styrelsen för JSM Financial Group AB (publ) har idag fattat beslut om förändrade rapporteringstillfällen enligt nedan. Anledningen till ändringen är implementering av IFRS9 och anpassningar inför tillståndsansökan till Finansinspektionen.

Kommande rapporttillfällen:
Rapport över det tredje kvartalet 2018, 29 november 2018.
Rapport över det fjärde kvartalet 2018, 28 februari 2019.
Rapport över det första kvartalet 2019, 30 maj 2019.
Rapport över det andra kvartalet 2019, 29 augusti 2019 (preliminärt).
Rapport över det tredje kvartalet 2019, 28 november 2019 (preliminärt).


JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se