Cashbuddy förvärvar obligationer

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 20.325.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 101,625 kr.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.